+48 668011706
LINGO KIDS
LINGO-PREP MATURA
KURSY DLA FIRM
LINGO-TEENS
LINGO-ADULTS
WARSZTATY PLASTYCZNE

KURSY DLA DZIECI - LINGO-KIDS (0-III)

Aby nauczanie dzieci było efektywne, należy sprostać ich naturalnym potrzebom wynikającym z etapu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz społecznego, na którym się znajdują.

Obecnie wiemy, że dzieci uczą się inaczej niż młodzież i dorośli. Oto najważniejsze elementy nauczania skoncentrowanego na dziecku i jego rozwoju.

Zajęcia dla dzieci w LINGOLANDZIE to:

  • nauka przez doświadczanie nowej wiedzy całym sobą (podejście holistyczne) - zaangażowanie wszystkich zmysłów: wzroku, słuchu i dotyku,

  • wielokrotność i różnorodność powtórzeń - stwarzanie dzieciom warunków zbliżonych do naturalnego sposobu uczenia się języka,

  • stopniowe wprowadzanie i systematyczne ćwiczenie słownictwa - dopasowane do możliwości dziecka,

  • okres ciszy - zanim dzieci będą mówić, najpierw uczą się słuchać i rozumieć,

  • piosenki i rymowanki - przyjemne muzyczne skojarzenia wzmacniają połączenia bodźców językowych z pamięcią,

  • historyjki i teatrzyki - im bardziej fascynująca jest historia, tym łatwiej i dłużej jest zapamiętywana,

  • praca w grupie - dzieci uczą się współpracy z rówieśnikami, co zwiększa ich zaangażowanie w naukę,

  • internetowa platforma ze szczegółowym opisem każdych zajęć oraz dodatkowe zadania online,

  • systematyczność i rzetelność - zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu po 60 minut, a wyniki z testów i egzaminów semestralnych udostępniane są rodzicom w formie opisowych kart oceny.

LINGO KIDS