+48 668011706
LINGO KIDS
LINGO-PREP MATURA
KURSY DLA FIRM
LINGO-TEENS
LINGO-ADULTS
WARSZTATY PLASTYCZNE

KURSY MATURALNE - LINGO-PREP MATURA

Kurs skierowany jest do maturzystów, zdających egzamin z języka angielskiego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Nasi maturzyści uzyskują bardzo wysokie wyniki – 100% na podstawie i nawet 97% na rozszerzeniu!

Kurs obejmuje:

  • 60 godzin, zajęcia trwające do maja, 1 raz w tygodniu po 90 minut,

  • ćwiczenie strategii egzaminacyjnych pod okiem doświadczonych nauczycieli,

  • powtórzenie materiału do matury pisemnej i ustnej z wykorzystaniem najnowszych repetytoriów, materiałów dodatkowych oraz arkuszy egzaminacyjnych,

  • bardzo dużo prac pisemnych i projektów ustnych,

  • zapoznanie z kryteriami oceniania oraz punktacją za poszczególne zadania,

  • egzaminy próbne - przeprowadzenie i omówienie testów maturalnych.

LINGO KIDS